CHỨNG NHẬN NOVO JAPAN

CHỨNG NHẬN NOVO JAPAN

CHỨNG NHẬN NOVO JAPAN

CHỨNG NHẬN NOVO JAPAN

 

CHỨNG NHẬN NOVO JAPAN TRÊN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Trong những năm qua, với nỗ lực không ngừng nghỉ, NOVO JAPAN luôn tìm kiếm và mở rộng thị trường cũng như các thủ tục pháp lí về giấy phép kinh doanh, giấy phép xuất nhập khẩu tại một số đất nước trên thị trường quốc tế và đã gặt hái được những thành tựu nhất định.

 

MỘT SỐ THÀNH TÍCH CÔNG TY NOVO JAPAN GẶT HÁI ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM HOẠT ĐỘNG:

 

1. Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 do Quacert và QMS cấp.

 

2. Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 do tổ chức DNV (Na-uy) cấp.

 

3. Giải Vàng giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2011.

 

4. Cúp vàng chất lượng, huy chương vàng cho sản phẩm dầu nhớt NOVO JAPAN tại Hội chợ thương mại quốc tế Cần Thơ - Mekong Expo.

 

5. Quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2000 (TUV - Cộng Hòa LB Đức).

 

Giấy phép kinh doanh tại Myanmar.

 

 

 

Giấy phép đăng ký xuất nhập khẩu tại Myanmar.

 

 

 

 

Giấy phép mở trụ sở NOVO JAPAN tại GHANA.